Fastighetsägarens egenkontroll i praktik

I denna kurs får du den kunskap och de verktyg du behöver för att arbeta praktiskt med egenkontroll, utefter de lagkrav och regler som ställs på dig. Du lär dig bland annat att skapa rutiner, bygga checklistor och dokumentation, samt får förståelse för varför du ska göra det.

Egenkontroll för fastighetsägare regleras av Miljöbalken och innefattar en mängd områden som noggrant ska kontrolleras, följas upp, underhållas och dokumenteras. Du som fastighetsägare är ansvarig för att gällande lagar följs i syfte att motverka och förebygga hälsoproblem hos boende eller besökare och skador på miljön. Men vad innebär det i praktiken?

Denna kurs hjälper dig att komma igång med att bygga upp rutiner och checklistor för ditt arbete med din egenkontroll. Vi kommer fokusera på att skapa förståelse kring hur lagkraven kan omsättas till praktiskt arbete ute i fastigheten.

Medlemspris: 2 400 kr (ex. moms)
Ord. pris: 5 300 kr (ex. moms)

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega