Får jag välja hyresgäst?

Som fastighetsägare får du själv välja vem du vill hyra ut en lägenhet till, så länge ingen diskrimineras på en grund som följer av diskrimineringslagen. Om en hyresgäst känner sig diskriminerad och det leder till en rättslig process ligger en stor del av bevisbördan på hyresvärden.

Grundläggande är att du vet enligt vilka kriterier du får och inte får välja hyresgäst men också att ha tydliga rutiner och instruktioner för uthyrningsprocessen.

I denna utbildning är diskrimineringssituationer och den omvända bevisbördan för fastighetsägaren ett centralt avsnitt. Vi går också igenom vikten av att ha tydliga rutiner och instruktioner kring uthyrningsprocessen, vilka kontroller du bör göra vid val av hyresgäst vad gäller kreditprövning och referenser samt redogör för det omfattande skyddet av personuppgifter och innehållet i vägledningen mellan parterna på hyresmarknaden.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega