AI-klivet

Under ett års tid samlas vi vid sju tillfällen för träffar där fokus ligger på att utforska och diskutera hur AI kan användas för förvaltning av fastigheter. Tre träffar är digitala och fyra i fysiskt format. Syftet med träffarna är dels att ge dig en djupare förståelse och strategier för att dra nytta av AI, dels att bygga ett värdefullt nätverk med personer i liknande roller som delar intresset för nyttorealisering av AI.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega