Praktisk juridik

En utbildningsdag för dig som vill få koll på vad som gäller i kontakten mellan hyresvärd och hyresgäst.

Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en genomgång av de juridiska regler som gäller i den vardagliga kontakten i bostadsförvaltningen. Kursen syftar till att ge fastighetspersonalen en trygghet och säkerhet i hur man bör agera på ett korrekt sätt med stöd av dessa lagar och förordningar. Under kursens gång ges tillfällen till att ställa frågor och diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet. Vi visar många exempel på hur olika situationer har lösts i verkligheten och det är flera lärorika grupparbeten.

Resultat efter kurs
Efter kursen vet deltagaren vilka rättigheter och skyldigheter hyresvärden och hyresgästen har gentemot varandra. Du vet hur du som representant för hyresvärden får agera i olika situationer och vilka lagar ni kan åberopa för genomförandet.

Kursen vänder sig till
Bovärdar, fastighetsvärdar, husvärdar, fastighetsskötare, fastighetstekniker och kundtjänstpersonal mfl.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega