Diplomerad Projektledare Bygg&Fastighet

Projektledare bygg – utbildning som ger bred kunskap
Alltmer arbete utförs idag i projektform, så även inom bygg- och fastighetssektorn. Med Newtons utbildning Diplomerad Projektledare Bygg & Fastighet kommer du lära dig att hantera flera olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen.

Nytt för 2024 är att utbildningen också tar upp de viktiga delarna kring hållbart byggande, miljöcertifiering som bedömer hur miljömässigt anpassad en byggnad är och livscykelanalys (LCA) som är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel.

Vill du bli projektledare inom bygg? Utbildning hos oss ger dig de verktyg och grundläggande kunskaper som du behöver för att leverera kompletta byggprojekt!

Läs mer om vår utbildning för projektledare inom bygg och fastighet, eller anmäl dig direkt!

Deltid 3 månader

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega