Aff

Aff Forum för förvaltning och service är en partsammansatt branschorganisation som verkar för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument. Vi utvecklar upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltnings- och servicetjänster.

Föreningar och OrganisationerOrganisationer

BelokBKK


BQR


Byggherrarna


Byggvarubedömningen


CEPI


CFFF


Fastighetsentreprenörerna

Fastighetsentreprenörerna grundades 1996 och är en värderingsstyrd branschorganisation med för närvarande 23 medlemsföretag. Genom värdeorden Framtid, Öppenhet och Respekt vill vi förstå vad som är betydelsefullt för fastighetsägare och våra medlemmar

Föreningar och OrganisationerOrganisationer

Fastighetsägarna


Fastigo

Fastigo är en arbetsgivarorganisation helt nischad mot fastighetsbranschen. Vi känner till förutsättningarna för branschens företag och driver opinionsbildning som är aktuell och viktig ur ett arbetsgivarperspektiv. Hit räknar vi kompetensförsörjning, integration, jämställdhet, mångfald och arbetsmiljöfrågor.

Föreningar och OrganisationerOrganisationer

Fastino


FIABCI


G3F


HBV

HBV är allmännyttans inköpsfunktion. Vi är en ekonomisk förening och ägs av våra drygt 360 medlemmar. Som enskilt bolag kan det vara svårt att påverka sina leverantörer men tillsammans kan vi ställa krav på marknaden och därmed utveckla och förbättra kvaliteten och hållbarheten på framtidens produkter och tjänster.

Föreningar och OrganisationerOrganisationer

Hyresgästföreningen


NCSC


RICS


Samhällsbyggarna


Samhällsbyggnadslänken


SGBC – Sweden Green Building Council

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Sweden Green Building Council (SGBC) erbjuder certifieringssystem för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt som förbättrar den byggda miljön. Dessutom erbjuder SGBC kurser, nätverksträffar och konferenser. SGBC ska vara en opinionsbildare och arbeta för att lagstiftningen främjar grönt byggande.

Föreningar och Organisationer

SIPA – Scandinavian International Property Association


SKR – Sveriges Kommuner och Regioner


Stockholms Fastighetsförvaltare


Svensk Automation


Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta, tidigare Sabo, är bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Föreningar och OrganisationerOrganisationer

ULI


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega