Aff

Aff Forum för förvaltning och service är en partsammansatt branschorganisation som verkar för standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument. Vi utvecklar…BIM Alliance

BIM Alliance är en stark och drivande medlemsorganisation som jobbar med att öka nyttan av digitala tekniker och BIM i samhällsbyggande och förvaltning. När du blir…

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för fastighetsbranschens kompetensförsörjning genom att definiera, undersöka, kommunicera och validera fastighetsbranschens yrkesroller och utveckling. Vi driver…


Fastighetsentreprenörerna

Fastighetsentreprenörerna grundades 1996 och är en värderingsstyrd branschorganisation med för närvarande 23 medlemsföretag. Genom värdeorden Framtid, Öppenhet och Respekt vill vi förstå vad som är betydelsefullt för…


Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att…

Fastigo

Fastigo är en arbetsgivarorganisation helt nischad mot fastighetsbranschen. Vi känner till förutsättningarna för branschens företag och driver opinionsbildning som är aktuell och viktig ur ett…

HBV

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och vi genomför samordnade upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Vi bildades…Mamma United

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i…SGBC – Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle som gynnar både människor och…


Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta, tidigare Sabo, är bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och…Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega