Mamma United

Förening & Organisation


Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska och psykosociala hälsa. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.

Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått.

Mammor erbjuds att delta gratis i Mamma Uniteds program. Programmet arrangeras vid 12 tillfällen, som sammanlagt är ca 24 timmar. Genom Mamma United får mammorna kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv.

Mamma United samarbetar gärna med kommuner, regioner, näringslivet och organisationer som vill bidra till ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Tveka inte att höra av er om ni har en fråga, idé eller om ni vill bidra till Mamma Uniteds verksamhet.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega