Fastighetsägarna

Förening & Organisation

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med våra cirka 15 000 medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.

Vi arbetar med frågor som påverkar fastighetsbranschens förutsättningar, men det är framför allt tre områden som vi har fokus på.

  • En väl fungerande fastighetsmarknad
  • Stadsutveckling och regional tillväxt
  • Hållbarhet

Fastighetsägarna erbjuder bland annat utbildningar till fastighetsägare eller anställd i fastighetsbolag. Fastighetsägarna har utbildat fastighetsföretagare i över femtio år, numera såväl digitalt som på våra olika kontorsorter runt om i landet. Med vårt breda utbud av kurser får du alltid den senaste kunskapen inom fastighetsfrågor.

Du känner väl till Fastighetsägarna Dokument? I Fastighetsägarens digitala tjänst hittar du alla standardavtal och mallar som du i fastighetsbranschen behöver för bostad, lokal och bostadsrätt. Våra hyresavtal har sedan länge varit standard på hyresmarknaden och vår målsättning är att sträva efter en samsyn med hyresmarknadens parter. Det gör att våra avtal är balanserade och trygga för såväl hyresvärdar som hyresgäster.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega