Rapport – IoT


Dagens fastigheter har en mycket varierande digitaliseringsgrad. Det är inte ovanligt att utrustningen inte är integrerad, att den styrs lokalt  och att systemsäkerheten skulle kunna vara högre. 

System måste samverka för en ekonomisk och miljöeffektiv förvaltning med god service till hyresgäster och besökare.

En målarkitektur som skapar en tydlighet och integrerbarhet med andra system behövs.

Läs mer i rapporten

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega