Rapport – Energi och laddning


Energibehoven i en fastighet förändras drastiskt. Förändringen drivs av flera faktorer, interna och externa. En av de förväntade största påverkansfaktorerna är elektrifieringen av våra fordon.

Fastighetsägare, transportbolag, hyresgäster, energibolag och andra intressenter spelar olika roller i denna värdekedja och vi söker en modell i vilken de olika intressena kan tillgodoses.

Läs mer (ENG Full Version)
Läs mer (SV Short Version)

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega