Rapport – 5G

80% av all mobilkommunikation sker inomhus. Dagens lösning (4G) kräver att varje operatör har egen infrastruktur i en fastighet, vilken  fastighetsägaren oftast betalar. Den nya 5G…


Rapport – IoT

Dagens fastigheter har en mycket varierande digitaliseringsgrad. Det är inte ovanligt att utrustningen inte är integrerad, att den styrs lokalt  och att systemsäkerheten skulle kunna…


Rapport – Energi och laddning

Energibehoven i en fastighet förändras drastiskt. Förändringen drivs av flera faktorer, interna och externa. En av de förväntade största påverkansfaktorerna är elektrifieringen av våra fordon.Fastighetsägare,…


Rapport – Spatial data & framtidens förvaltning av fastigheter

Spatialdata inom fastighetsförvaltning möjliggör en effektiv integrering, visuell representation och hantering av fastighetsinformation.Rätt använt kan spatialdata (BIM, digitala tvillingar, etc) öka och optimera styrning av…


Rapport – Regelverk står som spön i backen, stora som små. NIS2.

”Network and Information Systems Security Directive” är ett kommande direktiv som handlar om säkerhet i infrastrukturen. Det finns en hel del osäkerhet kring regelverket och…


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega