SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Kooperativt

SKB är en kooperativ hyresrättsförening som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter till medlemmarna. Idag har vi över 8 200 lägenheter i Stockholms stad och ytterligare sex kommuner. Det gör oss till den största privata hyresrättsaktören i Stockholm.

Vi har drygt 92 000 medlemmar som tillsammans äger föreningen. Medlemmarnas engagemang, både de boendes och de köandes, är en av SKBs grundpelare och behövs för att bidra till föreningens fortsatta utveckling.

Den verkställande organisationen leds av vd Ingrid Gyllfors. Tillsammans med 140 medarbetare drivs vår verksamhet som en ekonomisk förening på företagsmässiga villkor med medlemmarnas bästa i fokus. Verksamheten är not-for-profit, som betyder att överskottet som genereras återinvesteras och kommer på så sätt våra medlemmar till godo.

SKB föddes för över hundra år sedan ur viljan att tillsammans skapa ett bättre boende i ett snabbt växande Stockholm. Och det driver oss fortfarande. Vi vill fortsätta skapa rum för fler och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar. Det gör vi genom att bygga med hög kvalitet och aldrig sälja någon av våra fastigheter. Det vi bygger förvaltar vi själva, för evigt. Allt med löftet att skapa rum för gott – och alla.

 


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega