Meta

Verksamhetsutveckling

Metas mission är att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och inspirera andra att lyckas.

Det gör vi genom att som oberoende konsulter hjälpa fastighetsförvaltande, lokalförsörjande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare med engagemang och spetskompetens genomföra affärsstödsutveckling.

I den digitala era vi just nu lever i är digitalisering en naturlig och integrerad del i all utveckling. När värdet av data växer och tekniken blir en möjliggörare blir allt datadrivet.

Digital transformation blir detsamma som transformation, eller förändring, och ständig utveckling samexisterar med innovation. Meta verkar i ett sammanhang där System – Organisation –Process samverkar. En utveckling av någon av dessa affärsstödjande funktioner kan göra stor nytta. När de hanteras och samverkar i ett sammanhang så förstärker de varandra till att bli större än delarna.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega