Gavagai

System & IT

Gavagai gör det möjligt för fastighet- och bostadsbolag att genom AI-driven textanalys få en mycket god förståelse för vad hyresgästerna pratar om, vad de anser är viktigast för dem och hur de tycker, tänker och känner om sitt boende, boendemiljö, service, trygghet och andra viktiga ämnesområden.

Tack vare den ökade förståelsen som analysen medför erhålls konkreta åtgärdsförslag som kommer direkt från hyresgästerna. Dessa insikter kan därefter användas för att enklare göra rätt prioriteringar och vidta de åtgärder som efterfrågas mest och som ger bäst effekt.

I Gavagais AI-drivna textanalysplattform, Gavagai Explorer, analyseras ostrukturerad textdata såsom öppna textsvar från enkäter. AI upptäcker och föreslår ämnen automatiskt utan att behöva fördefiniera dem samt kopplar ett sentiment (positivt/negativt) till dem.

Gavagais professional services hjälper er att gå på djupet i er kundanalys och skapar interaktiva instrumentpaneler med möjligheter till korrelationsanalyser och att följa utvecklingen över tid.

 För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega