Bostadsbolaget

Kommunalt

Bostadsbolaget är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag. Totalt äger vi fler än 24 500 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar.

Varje dag arbetar våra cirka 350 medarbetare med att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners.

I dag är Bostadsbolaget en del av Framtidenkoncernen vars moderbolag (Förvaltnings AB Framtiden) ägs av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur ägs av Göteborgs Stad.

Vår verksamhet baseras på ägardirektivet som är fastställt av moderbolaget och dess affärsidé. Riktningen för verksamheten styrs av vår koncerngemensamma vision Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega