Modexa Bad

Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för varsam renovering av lägenheter med inriktning på hållbarhet, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett…

HyresgästerRenovering

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega