Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ser ingen elefanten i rummet?

johan nuder, ichb

Ska vi minska klimatutsläppen måste vi prata mer om befintlig bebyggelse. Det menar Johan Nuder, koordinator på nya Informationscentrum för hållbart byggande.

– Vi har 4,7 miljoner bostäder i Sverige. 65 000 bostäder eller 1,4 procent sattes igång 2016 för nyproduktion. Och vad pratar vi om i media? Jo, de 1,4 procenten, sa Johan Nuder när talade nyligen på Renoveringsdagen i Stockholm.

Han konstaterade att kravet för energiförbrukning i nyproduktion är 55 kWh per kvadratmeter, medan befintliga fastigheter förbrukar nästan tre gånger så mycket.

– Om du har en kula i loppet, vad ska du skjuta? Och så pratar vi om de där 1,4 procenten. Ser ingen elefanten i rummet? frågade Johan Nuder.

50 procent lekmän
En annan viktig fråga som han tog upp är hur nystartade Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) ska klara sin största utmaning när det gäller hållbar renovering.

– Om vi tittar på bostadsbeståndet så är 50 procent av ägarna eller mer lekmän. Bostadsrätter, villor, små privata fastighetsägare. De jobbar inte med de frågor som vi jobbar med. Hur ska vi kunna kommunicera med dem så att de ska vilja energieffektivisera?

Utmaningen är att få de som inte är proffs att hitta information och anpassa den så att de fattar den. En av ICHB:s viktigaste uppgifter är därför att målgruppsanpassa sin information.

Hitta rätt information
– Hur ska vi kommunicera med bostadsrättsordföranden som jobbar på ICA eller advokaten med förutfattade meningar som har köpt fyra bostadsfastigheter i Västerås och som har anställt en fastighetsskötare? Många av dem kan ingenting om fastigheter.

Johan Nuder berättade att ICHB ska ställa frågan ”vem är du” när någon kommer till organisationen för att få hjälp att renovera hållbart. Informationen ska sedan anpassas till respektive fastighetsägares kunskaper.

– All kunskap som finns där ute ska vara tillgänglig hos oss. Man ska inte behöva kunna lösenordet till RISE databas eller Lunds tekniska högskola eller dittan eller dattan. Du ska enkelt kunna hitta den informationen på ichb.se vare sig du är lekman eller professionell.

Utmanar branschen
Johan Nuder menar att vi inte kan vara nöjda så länge fastighetsbranschen orsakar en så stor del av Sveriges totala utsläpp:

 • 18 procent av växthusgaserna
 • 11 procent av kväveoxiderna
 • 18 procent av partiklarna
 • 31 procent av energianvändningen
 • 9 procent av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement)
 • 31 procent av avfallet

– Vi som informationscentrum ska vara den som sticker ut hakan och utmanar branschen. Vi ska visa hur det ser ut. Det är inte okej att ha en femtedel av klimatutsläppen på sitt samvete.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Informationscentrum för hållbart byggande

 • Initiativ från regeringen för att öka takten i att ställa om till ett mera hållbart byggande.
 • Boverkethargenomupphandling tecknat avtal med Svensk Byggtjänst att etablera och driva Informationscentrumet.
 • Samarbetsparter: IVL, RISE, Energikontoren i SV, SUST.
 • Uppdraget är på 3 år.

Målsättning

 • Skapa ett branschgemensamt centrum för information om hållbart byggande.
 • Samla in, målgruppsanpassa och sprida information som främjar ett mer hållbart byggande.
 • Vara en aktiv part för att stimulera branschen att bygga och renovera mer hållbart.

Fokusområden

 • Skapa en ”taggad” databas innehållande information om hållbart byggande.
 • Samla in, målgruppsanpassa och sprida information som främjar ett mer hållbart byggande.
 • Utveckla guidlines/synteser som underlättar för beslutsfattare att bygga mera hållbart.
 • Samlingsplats för nätverk inom hållbart byggande.
 • Vara en aktiv part för att stimulera branschen att bygga och renovera mer hållbart.

Kolla ICHB:s hemsida!

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega