Jobb nära hemmet skapar trygghet

Ikhlas Ramadan är arbetsledare för kvinnorna som har tagit över skötseln av MKBs fastigheter i Bellevuegården. Foto: Gugge Zelander.

För att öka tryggheten i Bellevuegården i Malmö får kvinnor som bor i området ansvar för skötseln av trapphus, tvättstugor och gårdar.

MKB Fastighets AB i Malmö har anställt fem långtidsarbetslösa kvinnor som ska arbeta med fastighetsskötsel. Satsningen ska ge ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet Bellevuegården. En dag i veckan får kvinnorna också undervisning i svenska.

Kvinnorna är anställda av MKB på heltid och målet är att kvinnorna efter tiden hos bostadsbolaget ska kunna få motsvarande arbete hos andra arbetsgivare. Arbetet i fastigheterna varvas med undervisning i svenska.

”Många vinnare”
– Detta är en satsning med många vinnare. Kvinnornas arbete är viktigt för hela området. Främst handlar det om att alla som bor i Bellevuegården ska uppleva en ökad trygghet och trivsel. Samtidigt ser vi detta som en satsning på jämställdhet. Vi vill ge kvinnor möjlighet att bli förebilder för sina barn och för andra kvinnor i området. Därtill kommer de samhällsekonomiska vinsterna när kvinnorna går från arbetslöshet till arbete, säger Anna Lilja, fastighetschef hos MKB Fastighets AB.

Större satsning
Om satsningen faller väl ut är planen att utöka till andra MKB-områden och även att söka samarbete med andra fastighetsägare.

Insatsen är ett pilotprojekt inom en planerad, omfattande satsning på trygghet och sociala investeringar om 100 miljoner kronor.

Satsningen är ett resultat av den reavinst som MKB gjorde genom försäljningen av fastigheter till Rosengårds Fastighets AB.

Förebild i Botkyrka
Förebilden för projektet i Bellevuegården är det pågående initiativet ”Qvinna i Botkyrka”, som är en arbetsmarknadsinsats och jämställdhetssatsning som sedan ett par år drivs av kommunägda Botkyrkabyggen med gott resultat.

”Biljett till framtiden” är namnet på de olika satsningar som MKB gör för att på sikt få fler personer i arbete och bli självförsörjande. Utöver ”Jobb nära hemmet” stöttar MKB läxhjälp och mentorskap på ett antal skolor i Malmö samt Cykelskolan där vuxna lär sig cykla.

Källa: MKB

 

För mer information

Anna Lilja
Fastighetschef MKB Fastighets AB
0701-883396.

Margaretha Söderström
Kommunikationschef MKB Fastighets AB
0701-883355.

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 lokaler, till ett värde av 32,9 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning.

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega