Partnertext från Momentum

Bostadsbolagens viktiga roll när fler väljer elbil


Brist på laddplatser är ett stort problem för hyresgäster som kör elbil. För att råda bot på det har 12 bostadsbolag tillsammans med Elektrifieringskommissionen tagit initiativ till ”Klart för laddplats”.

Hemmaladdning är en förutsättning för att hyresgäster ska kunna välja elbil framför bensin- och dieseldrivna alternativ. Lunds Kommuns Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Stockholmshem och Halmstads Fastighets AB är några av bostadsbolagen som lovar att de ska öka antalet laddplatser på deras parkeringar.

Populärt med elbil
Idag har det blivit allt vanligare att se elbilar på våra svenska vägar. Vid årsskiftet var nästan hälften av alla nya personbilar som registrerades laddbara. Samtidigt har det under året rapporterats om ett stort behov av fler laddplatser för boende i hyresrätter.

I april publicerade Sveriges Allmännytta en undersökning som visade att hälften av deras hyresgäster förväntas köra elbil inom tio till tjugo år, men endast en procent av bostadsföretagens 650 000 parkeringsplatser har idag laddstolpar.

Stockholms stad meddelade i samma veva att alla kommunala bostadsbolag måste installera laddboxar åt sina hyresgäster. Det betyder att omkring 23 000 laddplatser omfattas av beslutet.

Noll utsläpp av växthusgaser
För att underlätta för hyresgäster har Elektrifieringskommission tillsammans med tolv bostadsbolag startat ”Klart för laddplats”. Att bostadsbolag väljer att satsa på elbilar är en förutsättning för att målen om noll utsläpp till 2045 ska uppnås. 

Mer information om Elektrifieringskommissionens uppdrag

Kopparstaden som initialt gick med i initiativet har valt att fortsätta arbetet på egen hand i en intern projektgrupp.

På vilket sätt arbetar ni för att erbjuda hyresgäster en laddplats?
– Vi ställer om befintliga motorvärmarplatser till laddplatser när våra hyresgäster har ett behov av det, och kan i de flesta fall tillgodose önskemålet. Vi ser att vi kan bidra till omställningen bort från fossila bränslen för våra hyresgäster och därmed bidra i hållbarhetsarbetet i Falun, säger Anna Timander som är marknads- och uthyrningschef på Kopparstaden.

Bråttom med fler laddplatser
Möjligheterna till hemmaladdning skiljer sig från stad till stad. Bäst i klassen är Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Östersund där tillgången är hög. Medan Kiruna och Gotland ligger långt under det nationella snittet enligt Dagens Industri.

– Ett argument jag ofta hör är ’Har du inte tillgång till hemmaladdning kan du ladda publikt’ – men prisskillnaderna är väldigt stora. Är du en hyresgäst utan tillgång till laddning hemma betalar du kanske tre gånger mer. Det blir inte rättvist, säger forskaren Maria Xylia som har undersökt hur det ser ut med hemmaladdning i Sverige.

Det råder även brist på publika laddplatser. EU rekommenderar att det ska finnas en publik laddplats per tio laddbara bilar. I Sverige har vi en publik laddplats per 20 laddbara bilar.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega