Nytt samarbete för ökat boinflytande

Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen tar ett samlat grepp kring trygghets- och trivselfrågor i fyra av bolagets områden i Göteborg.

I Rannebergen, Hammarkullen, Tynnered och Norra Biskopsgården startar nu en stor satsning för att öka inflytande, gemenskap och trygghet.

– För första gången tar vi tillsammans ett samlat grepp både på bredden genom vår gemensamma utvecklingsplan och på djupet genom de riktade insatser vi tagit beslut om, säger Henrik Nilsson, enhetschef på Hyresgästföreningen.

Stärka områden
Pengarna till satsningen kommer från boinflytandemedel som ingår i hyran.

I de flesta områden används de här pengarna till lokala projekt efter hyresgästernas önskemål.

– Syftet med boinflytande är att stärka områdets status, engagera hyresgäster, utveckla miljötänkandet, öka trivseln, tryggheten och gemenskapen. Det ska också påverka boendekvaliteten såväl inne som ute och skapa en positiv dialog mellan boende och hyresvärd, säger Henrik Nilsson.

Vända trenden
I en del bostadsområden syns en negativ trend i livsvillkor och hälsa och därför har Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen beslutat att genom boinflytandemedlen göra ett antal riktade insatser för att tillsammans med hyresgästerna vända trenden.

– Tillsammans identifierade vi fyra områden där behovet av förstärkta satsningar var som störst, berättar Magnus Redenheim, distriktschef och hyresförhandlare på Bostadsbolaget.

Syftet med satsningen är också att bidra till stadens mål om en jämlik stad.

Aktivitetshus
Satsningarna ser lite olika ut och utgår ifrån de enskilda områdenas behov och hyresgästernas önskemål.

I Hammarkullen samarbetar Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen med SDF Angered kring det nya Aktivitetshuset på 600 kvadratmeter.

Här får föreningar och boende hyra lokal efter behov. SDF Angered bidrar med en heltidstjänst som samordnare för Aktivitetshuset. Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen samverkar med bemanning motsvarande en heltidstjänst.

Fler projekt
I Norra Biskopsgården, Rannebergen och Tynnered har flera projekt redan dragit igång, men allt är inte bestämt än utan planerna kommer utformas tillsammans med de boende.

– Det är viktigt att de boende får komma till tals kring boendefrågorna och trygghet i området och vara delaktiga i arbetet, säger Henrik Nilsson

Styra resurser
Boinflytandearbetet fortsätter förstås fortfarande även i Bostadsbolagets övriga områden.

– Syftet med det här samarbetet med Hyresgästföreningen kring boinflytandet är att se till att resurserna används där de behövs som bäst. Men inget område blir bortglömt, utan boinflytandearbetet hålls levande i alla stadsdelar, säger Magnus Redenheim.

Nu inleds ett intensivt arbete för att se till att satsningen verkligen får effekt och Henrik Nilsson ser fram emot att komma igång på allvar med samarbetet.

– Överenskommelsen med Bostadsbolaget gör att vi mer tydligt kan lyssna in hyresgästernas behov och de önskemål som finns kring boende och boendemiljö.

För mer information

Magnus Redenheim
Distriktschef och hyresförhandlare på Bostadsbolaget
031-731 50 80

Henrik Nilsson
Enhetschef på Hyresgästföreningen
0771-44344

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär