Så växer Fastighetsägarna Service

Förra året tog tillväxten ordentlig fart för Fastighetsägarna Service. Vd Stefan Younes berättar om strategin bakom framgången.

– Om vi tittar på tillväxten nådde vi nästan 9 procent förra året och vi fördubblade volymen nya avtal. Så det var ett rekord för oss, säger Stefan Younes.

Majoriteten av förvaltningsbolagets nya avtal gäller bostadsrättsföreningar, men här finns även en del privata fastighetsägare.

Tidigare har de flesta kunderna funnits i Stockholms innerstad och närförorter. Men i fjol etablerade sig bolaget även i stadens ytterområden. Här finns lite större fastighetsägare och mer utemiljöer, vilket passar bra för bolagets nya trädgårdsgrupp som startade 2018.

Stefan Younes

Hållbar tillväxt
– Tillväxt är viktigt, men det måste vara hållbar tillväxt så att det inte bygger på att vi dumpar priser. Vi måste se att kunderna är nöjda och medarbetarna är engagerade, samtidigt som vi ser att vi har lönsamhet och tillväxt, säger Stefan Younes.

Höstens kundenkät tyder på att bolaget har hållbar tillväxt. Resultatet visar att 31 procent av kunderna är så kallade ambassadörer, vilket innebär att de ger tjänsteleveransen betyget nio eller tio på en tiogradig skala.

Senaste mätningen av hur nöjda och engagerade medarbetarna är antyder också att tillväxten är hållbar. Totalt är 75–80 procent av medarbetarna nöjda och engagerade.

Framgångsfaktorer
Stefan Younes ser flera framgångsfaktorer som bidragit till tillväxten, framför allt medarbetarnas och kundteamens friare och mer självständiga roller.

– Vi har jobbat med en företagskultur där vi ska bli mindre hierarkiska och de enskilda medarbetarna ska ta egna initiativ. Engagemanget och företagskulturen gör att vi tar snabbare beslut och då upplevs vi som mer snabbfotade och lyhörda av kunderna.

En annan framgångsfaktor när bolaget har fått nya kunder är att de mest nöjda kunderna, ambassadörerna, har varit väldigt viktiga som referenskunder.

Viktiga referenser
– Speciellt de större kunderna är väldigt noga med referenser och vill gärna ha referenskunder som liknar dem själva. Ibland har det varit väldigt tajt, men då har referenserna gett utslag, säger Stefan Younes.

Han tar upp ett exempel där bolaget fått sin första kund i ett område. Kunden, en bostadsrättsförening, var mycket nöjd och hjälpte till att arrangera ett samverkansmöte, välja tema för en gästföreläsning och bjuda in andra lokala brf:er.

– Bostadsrättsföreningarna fick möjlighet att träffa varandra. Det blev väldigt lyckat. De pratade med varandra och berättade om sina lösningar. Så då fick vi möjlighet att räkna på fler kunder i området.

Flera nya tjänster
För att kunna vara en helhetsleverantör lanserade bolaget flera nya tjänster under 2019. Utöver lokaluthyrning kan Fastighetsägarna Service nu även hjälpa till med energioptimering, energideklarationer, låneupphandling och investeringsanalyser.

Stefan Younes menar att det är viktigt att vara tydlig med vad man ska göra med egen personal och med samarbetspartners.

– Vi skulle till exempel kunna öka tillväxten ganska mycket genom att gå in i entreprenader, men där säger vi nej. Vi tillhandahåller projektledning, upphandling och vägleder kunderna i processen. Sen är det andra som är bättre på det övriga. Annars kan det bli väldigt spretigt om man börjar bygga upp massor av nya tjänsteområden som man inte har erfarenhet av.

Kundportal och boende-app
Fastighetsägarna Service har byggt upp en organisation som vet hur man genomför digitala projekt, hur man blir en bra beställare och hur man jobbar med löpande systemförvaltning.

– Vi lanserade en ny kundportal förra året och i år ska vi lansera en pilot till en boende-app, så de boende kan få sin avi direkt i telefonen, betala den, följa sina ärenden och felanmälningar. Vi ska även kunna kommunicera med de boende och de ska kunna köpa olika tjänster, till exempel olika RUT- och hantverkstjänster.

Ny hållbarhetsstrategi
Bolaget vill även flytta fram positionerna inom hållbarhet. 2019 togs en ny hållbarhetsstrategi fram som bland annat används för att utveckla bolagets erbjudande.

– Vår ambition är att göra det tydligt för kunderna att de kan göra skillnad och minska sin klimatpåverkan genom att använda oss istället för någon annan. Så vi flyttar fokus från pris till kvalitet och hållbarhet.

Hållbarhetsstrategin ska också öka den egna hållbarheten. Stefan Younes tror på att lyfta fram och göra goda exempel av kunder som ställer klimat- och miljökrav på bolaget. Det kan till exempel handla om att kräva elektriska maskiner och fordon i trädgårdsskötseln.

Hur påverkar corona?
Fastighetsägarna Service är inte jättepåverkade av den pågående pandemin, men det är klart att bolaget påverkas. Bland annat görs inga lägenhetsjobb, så inre skötsel går ner.

Stefan Younes är stolt över hur alla i bolaget har ställt upp för varandra när sjukskrivningarna varit fler än vanligt. Han är säker på att det hade varit betydligt tuffare annars.

– Vi kan vara oroliga för vår egen hälsa, men vi känner att vi löser det här tillsammans. Det visar att det finns en teamkänsla och ett engagemang både i det man gör och att man ska leverera bra även om det är tuffa förutsättningar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

Bli den första att kommentera "Så växer Fastighetsägarna Service"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär