Grönskande vägg skapar bättre boendemiljö

Den gröna växtväggen på Lillgatan är en av Vätterhems klimatsatsningar för att anpassa fastigheterna till varmare, torrare och blötare klimat.

En pilotstudie har genomförts på Liljeholmen där samtliga Vätterhems fastigheter kartlagts utifrån riskerna för värme och skyfall. En av åtgärderna utifrån studien är en 30 kvadratmeter stor växtvägg som nu pryder gaveln på fastigheten. Med 24 olika växtarter som förändras efter årstiderna kommer den bjuda på många varierande skepnader. Förutom att skapa ett vackert intryck bidrar växtväggen med många positiva effekter som att; sänka temperaturen, fånga partiklar, binda koldioxid, minska buller och bilda syre.

– Monteringen började redan i december men planteringen fick vänta in mildare väder. Nu har 500 växter placerats i filtfickor och kommer automatiskt matas med vatten och näring, förklarar Stina Enghag, hållbarhetsstrateg på Vätterhem.

Biologisk mångfald och odlarglädje
Även fler satsningar, i olika omfattning, görs för att stärka grönskan. Förutom ängsodling planteras olika ätbara växter, vackra blommor och skyddande träd. Detta bidrar inte bara till biologisk mångfald utan även odlarglädje för hyresgästerna. Sedumtak fördröjer dagvattnet vid kraftfulla regn och drar dessutom till sig pollinerande insekter.

– Det är inte bara en fröjd för mina hyresgäster utan även för förbipasserande. Förhoppningsvis stannar man till, tittar upp och tänker efter varför vi gör detta, berättar Anita Knorr, bovärd på Vätterhem.

Gräsarmering istället för asfalt
På Liljeholmens innergårdar har Vätterhem grävt ner stenkistor för att samla regnvatten till bevattning av hyresgästernas odlingar. Från regntunnor har även slangsystem för automatisk droppbevattning installerats. Hårdgjorda ytor har ersatts med gräsarmering och kantstenar är borttagna för att underlätta styrning av vatten från asfaltsgångar till gräsytor vid skyfall.

Vätterhem har som mål i sin hållbarhetsplan att inventera hela fastighetsbeståndet och genomföra prioriterade anpassningar i samtliga förvaltningsområden, senast 2030.

Källa: Vätterhem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega