Partnertext från Momentum

Känner du till era byggnaders primärenergital?

Elkrisen har fått oss att fokusera på energieffektivisering och genom att hålla koll på primärenergital kan vi bli ännu bättre. Med ett system som analyserar dina byggnaders primärenergital kan du enkelt följa upp och jämföra energiprestanda.

Sedan 2017 har primärenergital funnits med i Boverkets byggregler. Det är ett mått som visar hur väl dina byggnader använder energi. En viktig anledning till att ta fram primärenergital är för att de ligger till grund för vilken energiklass byggnaden får vid energideklaration.

En hållbar fastighet ska ha gränsvärden i enighet med EU:s taxonomiregelverk. Dessa fastslår att endast byggnader som har minst energiklass A eller tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar.

Skärpta energikrav i framtiden
I början på månaden stod det klart att EU-parlamentet har enats om att höja minimikraven på byggnaders energiprestanda. Enligt nytt förslag ska byggnader i energiklassningarna G och F renoveras senast 2033. Det pågår även en diskussion om att skärpa kraven ytterligare vilket skulle innebära att 25 till 30 procent av alla lokalbyggnader och offentligt ägda bostäder måste energirenoveras till 2027.

De hårdare kraven på energiprestanda gör det allt viktigare för fastighetsägare att kunna följa sina byggnaders primärenergital.

Jämför dina byggnaders energiprestanda – räknas de som hållbara?
Plattformen Momentum Energi förenklar för användare att exempelvis jämföra energiprestanda för byggnader inom beståndet mot uppsatta mål eller jämföra energiprestanda med energiklassificeringar (A-G) och certifieringar.

Utöver detta finns möjligheten att se om byggnaderna når upp till värdena för en hållbar fastighet enligt Fastighetsägarna.

Bättre möjligheter för dataanalys
Utöver primärenergital kan du som fastighetsförvaltare använda energiuppföljningssystemet för att definiera egna nyckeltal, skapa egna dataset samt följa upp energi, kostnad och miljödata. Detta förenklar arbetet med energieffektivering och hjälper dig att identifiera vilka åtgärder som kommer minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.

Vill du veta mer om primärenergi och energiuppföljning? Läs mer här. 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega