Fastighetsbranschen är osynlig – därför råder kompetensbrist

Foto: Adobe Stock

Fastighetsbranschen lider av kompetensbrist. Några av orsakerna är ålderstigen yrkeskår, mer tekniskt avancerade byggnader och att branschen är osynlig – ungdomar känner inte till den. 

Så sent som 2021 saknades drygt 7 000 medarbetare i fastighetsbranschen för de kommande fem åren, enligt undersökningen “kompetensbehov 2021–2026”, genomförd av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Fastighetstekniker, förvaltare och fastighetsskötare är de yrkesroller som behöver rekrytera flest medarbetare de kommande åren. Även om behovet har sjunkit från 10 000 till 7 000 mellan 2019 och 2021 är behovet fortfarande högt.

Carina Lundström, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Carina Lundström på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, tror dessutom att flera fastighetsbolag som svarade på enkäten 2021 var försiktiga i sina uppskattningar med tanke på pandemin.

– Man var lite osäker på framtiden. Jag tror att det kan ha speglat att det uppskattade rekryteringsbehovet var något lägre än vad det faktiskt var.

Flera orsaker som skapar brist
Hon menar att rekryteringsbehovet fortfarande är högt, och att de bakomliggande faktorerna är flera.

– Som jag ser det handlar det främst om fyra faktorer. Först har vi den tekniska utvecklingen som går väldigt fort, det är högre krav på teknisk kompetens för att vara anställningsbar med våra uppkopplade och smarta fastigheter, säger hon.

På grund av fortsatt stora pensionsavgångar de kommande åren behöver branschen fortsätta locka in nya medarbetare. Främst inom yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

– Det har varit en ganska föråldrad yrkeskår, som nu behöver ersättas med nya, men kanske inte med exakt samma kompetens som tidigare, säger Carina Lundström.

Fastighetsbranschen är osynlig på arbetsmarknaden
Hon lyfter också fram ett mer omfattande problem som omfattar hela fastighetsbranschen – att det generellt sätt är en låg branschkännedom. Hon menar att många av de potentiella medarbetarna inte känner till yrkesrollerna i branschen.

– Vi har väldigt svårt att nå igenom bruset, och att få folk till att vilja söka sig till vår bransch. När vi frågar ungdomar om fastighetsbranschen tänker de främst på mäklaren som springer runt och visar lägenheter, på sin höjd kanske en vaktmästare.

Samtidigt är det inte bara fastighetsbranschen som lider av kompetensbrist i Sverige, vilket också leder till en högre konkurrens på arbetsmarknaden.

– Vi är inte den enda branschen som skriker efter folk. Det handlar om att vi som bransch behöver vara tydligare och lyfta fram fördelar med den, och det som skiljer oss från andra branscher. Det kan till exempel handla om hållbarhetsperspektivet, trygga anställningar och goda karriärmöjligheter, säger Carina Lundström.

Högre krav på förvaltaren

Jan Gösbeck, Fasticon

Jan Gösbeck, marknads- och försäljningschef på kompetensföretaget Fasticon, håller med på flera punkter. Han lyfter också fram det ökade kravet på individen.

– Det handlar både om affärsförståelsen och de tekniska kunskaperna. Och ju mer tekniskt avancerade våra byggnader blir, desto högre måste också kunskapsnivån bli.

Ökade krav på hållbarhet, förståelse för miljö och klimatpåverkan tillsammans med en kraftig digitalisering ställer förvaltaren i en position där det gäller att vara mångsidig.

– Man behöver kanske inte vara expert på allt, men man behöver förstå hur systemen fungerar och framför allt hur de påverkar varandra. För att vara konkurrenskraftig gäller det att man hela tiden utvecklar sig i sin roll som förvaltare.

Vad ser du för utveckling för förvaltarrollen de kommande åren?
– Blickar man framåt tror jag att befintliga förvaltningsinriktningar kommer dela upp sig i ytterligare några inriktningar. Med ökande krav tror jag att generella förvaltare kommer behöva specialisera sig och arbeta konstant med sin kompetensutveckling.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Kompetensbrist

Fastighetsbranschen lider fortfarande av kompetensbrist. Så sent som 2021 saknades drygt 7 000 medarbetare för de kommande fem åren, enligt undersökningen “kompetensbehov 2021–2026”, genomförd av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

I början av 2023 går FU ut med en ny kompetensbehovsundersökning för kommande fem år. Resultatet från undersökningen blir viktigt ur många perspektiv, bland annat i dialogen med myndigheter om utbildningsplatser till branschen.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega