Ny handbok om Gröna tak

Grönatakhandboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage. Med hjälp av handboken kan hög kvalitet genom hela processen uppnås, såväl när det gäller tätskikt, isolering och betong som olika vegetationssystem.

I projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner inblandade. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapas förståelse för hur de olika delarna av taksystemet samspelar och vad man behöver tänka på för att minimera risker.

Anläggningarna ska uppvisa hållbarhet över tid och ha nolltolerans mot läckage. Här ligger fokus till viss del på val av vegetationssystem då de till stor del är styrande för dimensionering av underliggande lager och bärande konstruktion och är en viktig nyckel för att uppfylla eftersträvad funktion.

I den andra utgåvan av Grönatakhandboken har innehållet kompletterats med ett nytt kapitel om dagvattenhanteringen samt ett nytt avsnitt om fågelproblematik. Dessutom har innehållet rörande skötsel, brand, rotskydd, läcksökning och solceller på gröna tak fördjupats.

Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Boken består av två delar; Del 1 Växtbädd och vegetation samt Del 2 Betong, isolering och tätskikt.

Bli den första att kommentera "Ny handbok om Gröna tak"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega