Bättre ljus till lägre kostnad

gangvag_gotland_led_collage

Före och efter.

Uppsalahem har inlett ett arbete med att byta ut belysningen i hela sitt bestånd. Åtgärderna har redan gett minskade energikostnader och minskat underhållet. Dessutom har ljuskvaliteten blivit mycket bättre.

– Insatserna har varit lönsamma både genom att vi sparar energi och minskar det löpande underhållet. Vi får färre felanmälningar och slipper byta lampor titt som tätt eftersom de nya ledlamporna har mycket längre livslängd, säger Tomas Nordqvist, nöjd energiansvarig på Uppsalahem.

Flera önskningar i en
Hittills har belysningen bytts ut i cirka 15 av bostadsbolagets 120 områden.

nordqvist_t_ffif

Tomas Nordqvist, energiansvarig på Uppsalahem.

– Vi hade ett stort underhållsbehov och otillräcklig belysning på flera håll, samtidigt som många ljuskällor kommer fasas ut. På köpet hoppas vi också öka tryggheten i våra områden och minska risken för skadegörelse och brottslighet, säger Tomas Nordqvist.

Ljuskvalitet och färgtemperatur
Bostadsbolaget började inventera alla sina områden, tog fram underlag för vilken ljuskvalitet och vilka färgtemperaturer man ville ha och räknade på lönsamhet. Utifrån detta gjorde man projekt med flera områden områden som skulle bli lönsamma och effektiva att genomföra.

28 procents besparing
Och effekten har inte låtit vänta på sig. Redan i de två första etapperna minskade man användningen av fastighetsel med 28 procent, till och med fyra–fem procent mer än man räknat med. Det innebär drygt 650 000 kronor i besparing per år och ger en återbetalningstid på 7,7–9 år och en avkastning på 11–12,9 procent.

– Vi åstadkommer alltså underhåll med avkastning eftersom den gamla belysningen var så ineffektiv och hade mycket kortare livslängd än den nya.

gotland_infart_led_collage

Före och efter.

Men allt har inte gått enkelt och smärtfritt.

– Kunskapsnivån i belysningsbranschen är låg när man som vi ställer funktionskrav och vi fick i flera fall förslag på andra lösningar än de vi efterfrågat. Dessutom var leveranstiderna mycket längre än vi hade räknat med.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Foto: Johan Odhagen

Tomas bästa tips för ett lyckat resultat

  • Undvik överlämningsproblematik. Se till att vara en god beställare, göra en ordentlig inventering och vara påläst och tydlig med vilken ljuskvalitet du vill ha och vilka funktionskrav kring styrning och ljustemperatur.
  • Välj helst montörer från samma firma i varje projekt.
  • Håll koll på vem som betalar elen till belysningen (så att du inte överskattar besparingsmöjligheterna).
  • Var noga med att välja ljuskvalitet för att få trygga och nöjda hyresgäster.
  • Se över elabonnemang efter varje avslutat projekt (ofta kan du säkra ned eftersom du förbrukar mindre energi och effekt).

 

Resultat de två första etapperna

Beräknad besparing: 310 MWh/år

Uppföljd besparing: 373 MWh/år

Investering: 4 654 000 kronor

Besparing: 653 000 kr/år

Återbetalningstid: 7,7–9 år

Avkastning: 11–12,9 procent.

För dig som vill veta mer:

Ladda ned pdf om belysningsprojektet

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega