Får man kräva miljömärke vid offentlig upphandling?

Det är inte tillåtet enligt LOU att kräva att produkter som upphandlas ska vara märkta med ett visst miljömärke. Däremot är det, under vissa förutsättningar, tillåtet att kräva att produkterna ska ha de miljömässiga egenskaper som krävs för att få ett visst miljömärke.

Fråga: Vi vill bara upphandla miljömärkta produkter till våra fastigheter. Är det tillåtet enligt LOU att göra det?

Kristian Pedersen, advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Kristian Pedersen, advokat och delägare på Advokatfirman Kahn Pedersen.

Svar: Det är inte tillåtet enligt LOU att kräva att en vara ska var försedd med ett visst miljömärke. Däremot får den upphandlande myndigheten kräva att de varor som upphandlas har sådana miljöegenskaper (exempelvis när det gäller energiförbrukning eller frånvaro av skadliga ämnen) att de uppfyller vissa, eller alla, de kriterier som krävs för att få ett visst miljömärke.

Tre förutsättningar
För att detta ska vara tillåtet krävs att tre förutsättningar är uppfyllda.

För det första krävs att kriterierna för det aktuella miljömärket är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor som ska upphandlas. Det ska med andra ord vara fråga om en miljömärkning som är relevant för de aktuella varorna.

För det andra krävs att kriterierna har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön. Miljömärket ifråga måste alltså vara vetenskapligt baserat.

För det tredje krävs att märket ifråga är tillgängligt för alla berörda parter, det vill säga alla företag som uppfyller kriterierna måste kunna få sina varor miljömärkta.

Andra leverantörer
Om den upphandlande myndigheten kräver att de varor som upphandlas uppfyller de kriterier som krävs för att få ett visst miljömärke får myndigheten utgå från att varor som är försedda med det miljömärket har de efterfrågade miljöegenskaperna.

Miljömärket fungerar då som ett bevis för att varan uppfyller kraven. Men myndigheten måste även acceptera andra lämpliga bevis för att produkter som inte är märkta uppfyller miljökraven.

En leverantör vars produkter inte är miljömärkta kan därför bevisa att produkterna uppfyller miljökraven genom att till exempel visa upp forskningsrapporter eller testresultat.

 

Kristian Pedersen, advokat

Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen och specialiserad på offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter samt i tvister rörande upphandlade avtal. Kristian Pedersen är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega