Poyan Katebi blir VD för SINDI – verktyg för mätning av social hållbarhet

I samband med lanseringen av verktyget SINDI har Poyan Katebi anslutit som VD för bolaget. Poyan har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och hur de samverkar med fastighetsbranschen, senast i sin roll som VD för samhällsfastighetsbolaget Samfastigheter.

”Det är med stor stolthet jag tar mig an rollen som ledare för detta banbrytande initiativ. Vårt team brinner för att sätta en ny standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen”, säger Poyan Katebi.

Brunswick Real Estate (”Brunswick”), Infostat och Ramboll Management Consulting lanserar SINDI, Social Index for Improvement – en digitalt plattform som gör det möjligt för fastighetsbolag att mäta, följa upp och jämföra sitt sociala hållbarhetsarbete. Ambitionen med SINDI är att etablera en standard för social hållbarhet inom fastighetsbranschen.

SINDI samlar expertis från Brunswick inom fastighetsinvesteringar och social hållbarhet, Infostats avancerade dataanalyser, samt Rambolls omfattande erfarenhet och kompetens inom rådgivning kopplat till social hållbarhet och effektmätning. Med SINDI kombineras externa och interna datapunkter som skapar en objektiv och verifierbar metod, som kan ligga till grund för såväl utvecklingsarbete som finansiering. Genom att länka sociala hållbarhetsinsatser till finansiella nyckeltal bidrar SINDI både till positiv samhällsnytta och affärsnytta.

Flera parter samarbetar
SINDI har sedan arbetet påbörjades samarbetat med RISE, ett oberoende statligt forskningsinstitut, för att säkerställa en kvalitetssäkrad och forskningsförankrad process i utvecklingen av SINDI. Samarbetet grundar sig i målsättningen att SINDI ska bli en svensk standard inom mätning av sociala hållbarhet i fastighetsbranschen.

Vidare har SEB och hyresgästundersökningsbolaget AktivBo engagerats som strategiska partners till SINDI. SEB kommer tillhandahålla SINDI rådgivning inom hållbar finansiering, medan AktivBos gedigna kunskap om kundundersökningar förstärker SINDIs förmåga att sätta hyresgästen i centrum.

”Jag har letat efter verktyg som sätter hyresgästen i fokus, vilar i forskning och tvärsektoriellt samarbete, som tydliggör kopplingen mellan samhällsnytta och affärsmässig framgång. I brist på lösningar tog vi saken i egna händer och jag är därför stolt över att vi nu lanserar SINDI”, säger Atusa Rezai, chef för social hållbarhet på Brunswick och styrelseledamot i SINDI.

Källa: SINDI

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega