Så vill Mimer få ännu nöjdare kunder

Mimer 14-181, Kvartersvärdar

I går vara alla 130 anställda hos bostadsbolaget Mimer ute och träffade företagets hyresgäster. Målet: att få fler hyresgäster att svara på den årliga kundenkäten för att få en mer fullständig bild av vilka förvaltningsåtgärder som ska prioriteras.

Efter att ha gjort uppehåll ett år var alla Mimers anställda från administration till vd  ute och lyssnade på hyresgästernas synpunkter och delade ut årets kundenkät. Vandringarna i bostadsområdena leddes av kvartersvärdarna.

Få fler svar
– Det är väldigt nyttigt att även vi som sitter längre ifrån får möjlighet att lära känna våra hyresgäster, säger Maria Eberhardsson, kommunikationschef på Mimer. Dessutom är det roligt eftersom våra hyresgäster är väldigt nöjda.

Det främsta syftet med besöken är att få fler hyresgäster att svara på Mimers årliga kundenkät. I fjol var svarsfrekvensen 55 procent, vilket är högt jämfört med andra.

Viktigt verktyg i förvaltningen
Thomas Ljungh, områdeschef Centrum, betonar att resultaten från kundenkäten har en central roll i förvaltningen och att man genom att prata med hyresgästerna verkligen vill visa det.

– Enkätsvaren är ett viktigt verktyg när vi bestämmer vilka åtgärder som ska göras på gårdar och i hus. Då är det viktigt att ha en så samlad och heltäckande bild som möjligt av vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och vad vi kan förbättra oss på.

Spontana kommentarer
Men besöken ger också många spontana kommentarer.

– Vi har nyligen flyttat felanmälan via telefon från våra kvartersvärdar till en central felanmälan som har till uppgift att registrera alla ärenden,  och det fanns en oro att hyresgästerna inte skulle gilla det. Men många uttryckte att det kändes professionellt och att de uppskattade att de alltid kom fram och fick tala med någon.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Foto: Pia Nordlander

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega