Nytt koncept för framtidens arbetsplats

Kungsleden lanserar Symbiotic Building. Initiativtagaren Tina Lindh berättar om det nya konceptet som knyter ihop intelligenta byggnader med hälsa och välmående.

Kontorshuset Eden i Hyllie blir Kungsledens första Symbiotic Building. Här utvecklas en av Europas mest innovativa fastigheter som blir klar för inflyttning senare i år. Konceptet ska i framtiden användas för fler byggnader, men även för kontor och hela områden.

Symbiotic Building bygger på fyra hörnstenar: hälsa, service, intelligens och biophilia. Den sista hörnstenen är hämtad från den amerikanska biologen Edward O. Wilsons Biophiliahypotesen som han introducerade i sin bok Biophilia från 1984.

Han föreslår att det finns ett band mellan människan och andra levande system och att de som berövas kontakt med naturen lider av det psykiskt. Detta har Symbiotic Building tagit fasta på genom att integrera naturen i byggnaden.

Tina Lindh på Kungsleden.

Hälsa och välbefinnande som drivkraft
Konceptets initiativtagare är Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden. Hon har arbetat mycket med hälsa och välbefinnande i byggnader och 2018 fick hon priset Sweden Green Building Award för positiva bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling.

– Jag har jobbat hårt för att förändra branschen och att vi ska bygga platser för människor och anpassa platserna efter människorna och inte tvärtom, säger Tina Lindh.

Förvaltarforum bad henne berätta lite mer om tankarna bakom Symbiotic Building.

Hur ska Kungsleden använda konceptet i framtiden?
– Tanken är att det här konceptet ska rullas ut i fler fastigheter. Konceptet är framtaget som en premiumprodukt som ska kunna fungera både i nyproduktion och befintliga fastigheter. Men i befintliga fastigheter är det beroende av vad de har för förutsättningar.

– Vi har gått ut med Symbiotic Building eftersom det är det vi bygger just nu. Men vi har planer på att även klassificera kontor som Symbiotic Office. Dessutom tittar vi på områden som vi kan göra om till Symbiotic District, men då är det mycket större frågor som hanteras.

Hur kom du på idén med Symbiotic Building?
– Allting vi har byggt in i det här konceptet har vetenskaplig grund. Vi har egentligen inte hittat på något själva, utan vi har bara säkerställt ett innehåll som bygger på det som forskningen säger är viktigt för oss människor. Så Symbiotic Building är en påbyggnad av redan befintlig kunskap i branschen och bygger på vad vi saknar och behöver mer av.

– Sen jobbar vi hela tiden med att förstå hur kontorsbyggnader ska se ut i framtiden. Jag träffar ju många stora företag som sitter med sina utmaningar när det gäller framtidens arbetsplatser och medarbetare, så jag har ett bra nätverk, både nationellt och internationellt.

Hur skulle du beskriva grundtankarna i konceptet?
– Symbiotic Building är en holistisk och hållbar utveckling av en byggnad eller ett kontor. Vi tittar på människan, klimatet och byggnaden. Men vi tittar också på ekonomin, inte bara från vårt perspektiv, utan också utifrån våra hyresgästers perspektiv. Vi vet ju att välmående medarbetare presterar bättre och blir mer kreativa, vilket skapar gynnsamma affärer.

– Hälsa var redan en given parameter som jag har jobbat mycket med, men i Symbiotic Building fortsatte vi att utveckla biophilia-delen som handlar om kärleken till naturen. Vi insåg att den delen var en viktig grund för framtiden eftersom urbaniseringen innebär att människor flyttar från naturen. Då måste vi tillföra naturen på något sätt i de nya miljöerna.

– Digitaliseringen är också en viktig del i konceptet. Där har vi i fastighetsbranschen varit ganska långt efter. Antingen kan man välja att blunda för det och tänka att vi klarar oss ett tag till eller kan man säga att vi behöver ta in intelligensen i vårt koncept. Vi har bestämt att våra Symbiotic Buildings ska vara intelligenta. Annars är de inte hållbara heller eftersom vi behöver digitaliseringen för att bli hållbara.

– Vi har även valt att tillsätta en servicedel, vilket är en extremt viktig del för våra hyresgäster för att de ska få sitt vardagspussel att gå ihop och få ett mervärde av platsen de sitter på. I Symbiotic Building kan hyresgästerna få hur mycket service som helst utöver en plats att utföra sitt arbete på.

Är Symbiotic Building hållbart?
– En produkt som tas fram idag måste vara hållbar – hela vårt ”mindset” bygger på det. Vi kan ju inte ta fram produkter som vi inte tror är hållbara långsiktigt. Men detta är inte endast en hållbarhetsprodukt, utan en produkt som dessutom är hållbar.

Hur skiljer det sig från andra liknande koncept?
– Alla byggnader är olika och har olika förutsättningar för att kunna framtidssäkras. Det här konceptet är just det, ett framtidssäkrat erbjudande som håller höga krav och är därmed en premiumprodukt. Det här är en klassificeringsprodukt där vi visar att vi har ett premiuminnehåll, men det är ingen certifiering. Och vad jag vet finns det ingen fastighetsägare som idag har en liknande produkt.

Vilken typ av fastigheter passar för konceptet?
– Först och främst både nya och befintliga fastigheter. Men det finns vissa kriterier som fastigheterna måste uppfylla för att klara av det här konceptet. Man måste få in de fyra hörnstenarna komplett utifrån en kravlista som vi har lagt upp. Klarar inte fastigheten av det är den inte optimal för det här konceptet.

Vad är fördelen med att ta fram ett sånt här koncept?
– Det är jätteviktigt för oss internt, så att vi kan leverera en produkt som är tydlig och rätt. Den behöver kunna paketeras och vara lättförståelig för de som ska bygga och utveckla detta, men även för förvaltarna, så att de vet vilka kriterier och krav som gäller.

– För hyresgäster är det också jätteviktigt att få det här i ett levererat paket med ett innehåll som gör att de förstår att om de får de här delarna kan de vara trygga med att deras medarbetare har fått förutsättningar för att må bra på arbetsplatsen. Det blir ju väldigt greppbart när det är sammansatt i ett koncept.

Har Symbiotic Building uppmärksammats utomlands också?
– Ja, till exempel var jag 2019 på fastighetskonferensen USGBC Conference i Atlanta för att berätta om den här produkten. Där sa de att de inte kände till något liknande koncept i USA. De menade att vi ligger långt framme och att det är det här som kommer bli drivande framåt.

Hur påverkar pandemin efterfrågan på Symbiotic Building?
– Nu under pandemin ser vi att många blir väldigt öppna för att diskutera de här kriterierna. Så jag känner att vi ligger steget före eftersom vi tog fram det här konceptet redan innan pandemin. I framtiden kommer de mest attraktiva arbetsplatserna vara de som har kvalitativa egenskaper i stället för bara kvantitativa.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

 

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega