Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Dålig luft för Stockholms cyklister

Cykelpendlare i Stockholm utsätts för nästan sex gånger högre nivåer av luftföroreningar jämfört med stockholmare i snitt.

Det visar en ny studie där försäkringsbolaget Folksam har undersökt vilka nivåer av luftföroreningar som gång- och cykelpendlare exponeras för under rusningstrafik i Stockholm.

– Vi vet att de totala hälsoeffekterna av cykelpendling är avsevärt bättre än att vara stillasittande med tanke på den dagliga fysiska aktiviteten som cykling innebär. Detta även i relation till luftföroreningar. Men det i sig motsäger inte att det nu är dags att få ner luftföroreningarna då gång- och cykelpendling i Stockholm medför signifikant högre hälsorisker än om motsvarande aktivitet hade utförts i renare luft längre från motortrafik eller inomhus, säger Emma Engström, forskare Folksam.

 

Läs mer om studien i Folksams pressmeddelande

Rapporten Luftföroreningar i Stockholm

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega