Skadebesiktning och fukthantering

Denna kurs i skadebesiktning och fukthantering är framtagen genom vår tidigare kurs om våtrumsskador samt fuktkurs om fukt/mögel i fastigheter. Vi fokuserar på att identifiera källorna till skador, diskutera energieffektiva åtgärder och ge dig de nödvändiga verktygen för att förebygga och hantera fukt- och mögelproblem.

Fukt – och skadebesiktningskurs om problem och åtgärder
Fuktskador utgör idag det mest framträdande byggtekniska problemet och leder ofta till omfattande konsekvenser som röta och mögelbildning. Dessa åtgärder kan vara kostsamma att hantera. Under vår skadebesiktnings- och fuktkurs kommer vi att utforska de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador, inklusive husets VVS-installationer, boendevanor samt externa faktorer som klimat och läge. Vi kommer också att diskutera konsekvenserna av energieffektiva åtgärder.

Skadebesiktning av våtrum och lämpliga åtgärder
En viktig del av kursen är att tillhandahålla aktuell kunskap om skadebesiktning av våtrum. Du kommer att lära dig om effektiva metoder och tekniker för att identifiera fukt- och mögelskador samt bedöma deras omfattning. Vi kommer att diskutera lämpliga åtgärder för att förebygga och hantera problemen på ett effektivt sätt.

Efter avslutad kurs i skadebesiktning och fukthantering
Syftet med denna kurs är att ge dig de nödvändiga kunskaperna för att förstå orsakerna till fukt- och mögelproblem i fastigheter. Efter avslutad skadebesiktnings- och fuktkurs kommer du att vara väl rustad att förebygga, hantera och åtgärda dessa problem på ett professionellt sätt.

Kursen vänder sig till
Vår kurs i skadebesiktning och fukthantering är relevant för dig som arbetar som fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, förvaltningsassistenter, fastighetstekniker, fastighetsvärdar, bovärdar m.fl.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega