Lekplatssäkerhet

Barns lekplatser ska vara säkra och tillgängliga och den generella regeln är att barn ska skyddas från risker de själva inte kan förutse på lekplatsen.

Arbetar du med skötsel och underhåll av utemiljö och lekplatser i ett bostadsföretag eller i förvaltning inom förskola eller grundskola? Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om vilka krav som ställs på säkerheten kring våra lekplatser.

Efter avslutad kurs om lekplatssäkerhet
Efter genomförd utbildning har du kunskap om vilka krav som ställs på dig som ansvarar för drift- och skötsel av lekplatser och lekutrustning enligt SSEN 1176–7:2020. Du ska kunna utföra rutinmässig visuell kontroll och enklare funktionskontroll.

Läs artikeln Vem bär ansvaret för lekplatssäkerheten?

Kursen vänder sig till
Miljövärdar, bovärdar, fastighetsskötare med flera

Förkunskaper
Det här är en grundkurs som inte kräver några förkunskaper.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega