Sparar 2 miljoner om året tack vare energieffektiviseringar

Charlie Sjömark från bostadsrättsförening Sjöstaden 1 och, främst i bild, energikonsulten Willy Ociansson.

Hammarby Sjöstad skulle bli ett miljö-föredöme. Sanningen blev en annan. I ett medborgarinitiativ har flera bostadsrättsföreningar energieffektiviserat och investerat i förnybar energi – Sjöstaden 1 minskar sin energi årligen med 2 miljoner kronor.

Charlie Sjömark bor sedan 2004 i bostadsrättsföreningen Sjöstaden 1 i Hammarby Sjöstad och har sedan långt tillbaka ett stort miljöintresse. Efter att ha blivit varse energiproblemen i fastigheten engagerade han sig i styrelsen.

Merparten av Sjöstadens hus är byggda med den hårt kritiserade metoden enstegstätning, vilket innebär att man bygger fasader utan luftspalt. Detta har orsakat stora fukt- och mögelskador, som kostat byggbolag och försäkringsbolag enorma pengar – men även drabbat bostadsrättsföreningar hårt.

– Olika byggherrar hade byggt på olika vis, så det fanns tolv olika typer av enstegstätning. Vissa föreningar fick riva hela fasaden, men det slapp vi. I flera av de hus som först byggdes hade man dessutom missat att skriva in i avtalet att det skulle göras en garantibesiktning inom tio år, vilket gjorde att man inte fick någon ersättning från byggentreprenören.

Isolering av vindsutrymmen första steget
Sjöstadsföreningen, som är en paraplyorganisation för 56 av områdets bostadsrättsföreningar, bjöd 2012 in energikonsulten Willy Ociansson som skulle föreläsa om energilösningar.

Styrelsen i Sjöstaden 1 bestämde sig därefter för att låta Willy göra en energibesiktning av deras fastighet. Charlie Sjömark beskriver det som en fantastisk upplevelse – trots de många brister som uppdagades:

– Willy är en helt otrolig pedagog, som förklarade så att vi alla kunde förstå hur den komplicerade teknik vi har i huset funkar. Ett av de första råden han gav var att vi skulle låta isolera vindsutrymmena ordentligt, eftersom vi på vintrarna hade stora problem med istappar som blev helt livsfarliga där de hängde från taken.

Nästa steg; ventilationen
Nästa steg blev att ta itu med ventilationen, som i likhet med många andra ventilationssystem blåste ut överskottsvärmen i tomma intet.

Där tog styrelsen in offerter, och bestämde sig för att anlita Enstar AB som jobbar med energisystem där man tar vara på förnybar energi.

– Med deras hjälp installerade vi frånluftvärmepumpar och bytte ut takfläktar. Överskottsvärmen togs tillvara och användes till värme och varmvatten. Nästa steg blev solceller som användes till vår egen elförbrukning, sedan nyttjades den till att driva bergvärmepumparna.

Kunde koppla bort fjärrvärmen
Den riktigt stora åtgärden var dock att skaffa bergvärme. Sjutton hål på vardera 340 meters djup borrades på innergården, och i undercentralen kopplades en VVC-booster in för att ta hand om överskottsvärmen och köra tillbaka den i värmesystemet.

I och med dessa åtgärder räknade Enstar ut att föreningen kunde koppla bort sig från fjärrvärmenätet, vilket man önskat länge eftersom man inte ansåg att det var tillräckligt miljövänligt. Dessutom kunde kylan från berget användas för att erbjuda föreningens lokalhyresgäster komfortkyla.

– Den totala investering vi gjort är på 13 miljoner, och som tur är klarade vi den utan att ta lån. Nu sparar vi två miljoner per år, vilket betyder att vår investering är betald inom sju år, konstaterar Charlie Sjömark.

Driften lagts ut
Sjöstaden 1 skrev också ett avtal med Enstar för att de skulle ta hand om driften, vilket Charlie Sjömark menar är en stor trygghet för föreningen eftersom det handlar om en så pass dyr investering.

– Problemet för bostadsrättsföreningar är ju att man sällan har den kompetensen själva, och då blir man sårbar. Eftersom jag själv är väldigt teknikintresserad, passade jag på att gå bredvid Enstars tekniker och lära mig såpass att jag snabbt kunde lösa mindre problem som kan uppstå, med guidning på telefon av Enstar.

Studiebesök från utlandet
Sjöstaden 1 har fått stor uppmärksamhet för sina energilösningar och har haft studiebesök från olika BRF:er i Sverige men också från Frankrike, Sydkorea och Japan.

– Det är jätteroligt att få berätta om vad vi gjort men också utbyta erfarenheter. Nästa steg för vår del skulle vara att investera i batterier som man skulle kunna ladda med hjälp av föreningens elbilar, och därmed kunna kapa effekttopparna i elnätet morgon och kväll. Sjöstadens ekonomiska förening ElectriCity jobbar just nu med ett projekt där vi också skulle kunna dela elöverskott mellan våra bostadsrättsföreningar istället för att köra ut det på elnätet.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Hammarby Sjöstad och ElectriCITY Innovation:

• Hammarby Sjöstad var tänkt som en OS-by. Istället utvecklades området till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt där stora resurser lades på de senaste energi- och miljölösningarna. Men projektet har haft en del problem med att leva upp till de högt satta miljömålen.
• Utifrån denna situation bildades 2014 den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation av engagerade stadsdelsbor. Verksamheten i ElectriCITY drivs under det övergripande projektnamnet Hammarby Sjöstad 2.0, med målet att bli en klimatneutral stadsdel till 2030.
• Inom organisationen pågår ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. Just nu pågår ett mikronäts-projekt, där målet är att producera mer förnybar el, liksom lagra och dela överskott mellan Sjöstadens bostadsrättsföreningar på en lokal flexibilitetsmarknad.

Källa: ElectriCity Innovation

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega