Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny digital handbok för energideklarationer

Boverket har gjort en ny webbhandbok för energideklarationer, med vägledande och stödjande information till Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Handboken vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration, skriver Boverket.

Men handboken riktar sig också till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

Kunskap om reglerna
Webbhandboken innehåller vägledande och stödjande information till lagstiftningen om energideklarationer för byggnader.

Handboken syftar till att öka kunskapen om de regler som ligger till grund för energideklarationen och innehåller information om vad en energideklaration är, när den ska upprättas och av vem.

Här är det också möjligt att ta del av information om Boverkets tillsynsarbete och hitta regelverket i fulltext.

Handboken är uppdelad i fyra olika huvudavsnitt, så läsaren kan välja avsnitt utifrån den information som eftersöks. Vilka de är presenteras nedan:

Energideklaration
I detta avsnitt går det att läsa om vilka byggnader som ska ha en energideklaration och vilka som inte behöver ha det. Här finns också information om energideklarationens innehåll och om Boverkets och andra aktörers roll i arbetet med deklarationerna. Du kan också läsa reglerna för energideklarationerna och hitta aktuell statistik.

Här kommer du till avsnittet ”Energideklaration”

Hitta energiexpert
På denna sida kan du söka efter en certifierad energiexpert. Sökningsfunktionen är i första hand inriktad på var energiexperten finns geografiskt, men en mer avancerad sökning är också möjlig.

Här kommer du till sidan ”Hitta Energiexpert”

Hämta energideklaration
På denna sida kan du söka efter en kortfattad information om byggnaden och hämta en befintlig energideklaration ur Boverkets register.

Här kommer du till sidan ”Hämta energideklaration”

För energiexperter
Detta avsnitt riktar sig till dig som energiexpert och är tänkt som ett stöd i arbetet med att upprätta energideklarationer. Certifierade energiexperter kan ansöka om behörighet till Boverkets energideklarationsregister här.

Här kommer du till avsnittet ”För energiexperter”

Så använder du handboken
Du navigerar i handboken genom huvudrubrikerna överst på startsidan (se länk nedan) och kan därifrån klicka vidare till olika underrubriker och fördjupningstexter.

På startsidan kan du även gå direkt till andra delar av handboken via genvägar. Nederst på sidan går det även att läsa om aktuella nyheter inom energiområdet och hitta information från andra platser på Boverkets hemsida.

Observera att handboken i sig inte utgör någon rättskälla även om den återger de rättskällor som finns om energideklaration för byggnader.

Gör din egen pdf
Det finns en knapp på varje sida som heter ”Gör din egen pdf”. Om du klickar på den kommer du till en webbsida där du kan välja innehåll från handboken och göra en egen pdf av det. Här finns många möjligheter som du kan välja mellan.

Källa: Boverket

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega