Sopkassun och bättre info går hem i Hjulsta

Einar Mattsson arbetar oförtrutet med att lyfta sitt bostadsområde i Hjulsta som man tog över för snart tio år sedan.
– Hyresgästerna märker att vi är långsiktiga och uthålliga. Det är det dagliga engagemanget och slitet i vardagen som skapar trygghet på sikt, säger Björn Schenholm Ristborg, chef för affärs- och fastighetsutveckling på Einar Mattsson Byggnads AB.

Björn Schenholm Ristborg.

Det var 2009 som Einar Mattsson köpte 1 200 lägenheter i Hjulsta från 1970-talets början av Svenska Bostäder. Då hade området ett serviceindex i kundundersökningsföretaget Aktiv Bo:s mätningar på drygt 60 och i dag är man uppe på 76. Men Björn Schenholm Ristborg är inte nöjd.

– Vi vill vara bland de bästa i Järvaområdet, och då krävs ett index på 82. När man köper ett begagnat bestånd vet man att underhållet sällan är perfekt och att det tar tid att lyfta. Man är också tvungen att göra större investeringar som hyresgästerna inte märker eller värderar så högt.

Stora underhållsprojekt
Bolagets index ökar med 1,5–2 procent per år i snitt tack vare stora underhållsprojekt som rullar löpande. Ny FTX-ventilation har installerats, vissa stambyten har gjorts, entréportar är utbytta och alla hissar byts ut successivt.

Just nu byts även alla fönster ut vilket bidrar till minskat buller, jämnare inomhusklimat och minskad energianvändning.

Ylva Forslund.

Kontinuerlig information
Men det som hyresgästerna verkar uppskatta mest är den mer kontinuerliga informationen och kommunikationen, berättar Ylva Forslund, förvaltare i Hjulsta.

– Vi jobbar mycket med att hela tiden hålla hyresgästerna informerade, både genom att stoppa lappar i brevlådorna och sätta upp månadsblad i porterna. Och vi återkopplar snabbt när fel är avhjälpta. De boende känner sig mycket mer informerade.

Sopkassuner ett lyft
Även det nya sopsystemet blev ett lyft.

– Vi ersatte bland annat en sopsug med nedgrävda 3–5 kubikmeters sopkassuner vilket gav utslag direkt i kundundersökningen. Tidigare kunde det ligga soppåsar slängda i området som lockade till sig både råttor och fåglar. I dag är alla mycket mer nöjda, säger Ylva Forslund.

Tryggare miljö
Näst i tur är utemiljön. Utebelysning, lekplatser, staket, gångvägar och grönytor ses över. Och sedan handlar det om att öka tryggheten ytterligare med ny belysning i källargångar och andra allmänna utrymmen samt bommar för att minska biltrafiken.

– Många känner sig fortfarande otrygga men otryggheten grundar sig ofta i att man inte känner så många och inte talar språket. Nio av tio boende har utländsk bakgrund, säger Björn Schenholm Ristborg.

Varje vår demonstreras det mot busåkning med mopeder.

Årlig mopeddemonstration
Snart är det också dags för de boendes årliga mopeddemonstration, en tradition sedan tre år för att få stopp på busåkandet med mopeder i området.

– Det är ett sätt att få de hyresgästerna att prata med varandra och engagera sig i sitt boende. Det är ju deras eller deras grannars barn som far fram på mopederna, säger Ylva Forslund.

Sänkt kreditprövningsgräns
Einar Mattsson är också engagerade i läxhjälpen i Hjulstaskolan, som i dag har bland de sämsta skolresultaten i landet.

Dessutom sänker man kreditprövningsgränsen för boende i området som vill starta verksamheter i tomma lokaler.

– De har ofta bra grepp om hur den lokala marknaden ser ut. Och vi tycker det är viktigare att människor gör bra saker än att vi tjänar lite extra pengar, säger Björn Schenholm Ristborg.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@redaktionen.se

Ylvas fem bästa tips för att göra hyresgästerna mer nöjda

  • Håll rent och snyggt i bostadsområdet.
  • Informera, informera.
  • Säg hej!
  • Var tillgänglig.
  • Ta dig tid att lyssna.

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega