Fastighetschef på K2A

K2A rekryterar Jonas Jalkander som ny fastighetschef från och med den 3 september. Jonas har tidigare arbetat som regionschef på Hemsö.

K2A har i dagsläget cirka 5 100 bostäder i fastighets- och projektportföljen. Jonas anställs för att leda förvaltnings- och fastighetsutveckling.