Underhållsplanering

Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna minska på lång sikt. Det ger dig budgetunderlag och en minskning av antalet reparationer på fastigheten.

I denna kurs lär du dig grunderna i underhållsplanering och du får en övergripande inblick i hur du kan arbeta med underhållsplanering på ett framgångsrikt sätt med teoretiska och praktiska moment.

Underhållsplanering är viktigt för att fastighetens värde ska öka och underhållskostnaderna på lång sikt ska minska. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift där underhållsplanering blir en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet.

Underhållsplanering i teorin & praktiken
Kursen underhållsplanering ger dig det verktyg du behöver för att planera underhåll på en fastighet som du äger eller jobbar med. De teoretiska delarna kommer att lägga grunden och guida dig genom termer, viktiga ekonomiska nyckeltal samt gällande lagar och regler som du behöver förhålla dig till vid underhållsplanering. Du får lära dig att ta fram strategier och planera underhåll utefter hur olika typer av underhåll samverkar med varandra. Digitala verktyg som kan användas är tex. från Planima som är ett flexibelt planeringsverktyg som hjälper till att få kontroll på alla fastigheter.

Läs mer och anmäl dig här!

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega