Stockholmshem startar första elbilspoolen

Den 7 februari startade Valla Torgs elbilspool med två bilar i Årsta söder om Stockholm. Poolen är öppen för alla, inte bara för hyresgäster.

Den nya elbilspoolen är ett samarbete mellan Stockholmshem och bilpoolsföretaget Move About. Poolen är också en del i EU-projektet GrowSmarter, där Stockholm tillsammans med sju andra städer i Europa utvecklar smarta lösningar för hållbart växande städer.

Stockholmshem ska lansera flera klimatsmarta tjänster för sina hyresgäster vid Valla Torg 2018: parkeringsplatser med laddstolpar, en pool med eldrivna lastcyklar, ett leveransrum dit varor som beställts på nätet levereras med cykelbud.