Förvaltare på Stenvalvet

Fastighets AB Stenvalvet har rekryterat Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping.

Steve har nyligen utbildat sig till fastighetsförvaltare och får nu chansen att börja jobba med förvaltningsfrågor.

Denna rekrytering är ett led i Stenvalvets ökade fokus på hållbarhetsfrågor då Hans Drevsson, förvaltare i Jönköping, behöver avlastning för att kunna frigöra tid till att arbeta deltid i rollen som hållbarhetssamordnare.

Steve börjar på Stenvalvet i januari.