Ny bok om underhållsplanering

I boken Underhållsplanering, utgåva 2 beskrivs principerna för en underhållsplan. Hur ska man tänka för att bäst planera byggnadens fortbestånd? Vilken tidshorisont bör man använda? Vilka åtgärder…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega