Ökat nyttjande i fokus för Akademiska Hus digitalisering

Efter campus i Örebro fortsätter Akademiska Hus att tillsammans med sina kunder digitalisera sitt bestånd. Fokus ligger på ökad nyttjandegrad. Pilotprojekt visar på lovande resultat. På sikt vill bolaget bli mer datadrivet och kunna erbjuda mer flexibel uthyrning.


För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega