Mikael Rånes

Amastens ledningsgrupp

Amasten Fastighets AB har tillsatt en ny ledningsgrupp. Gruppen består av Jan-Erik Höjvall, vd, Hans Ragnarsson, CFO, Mikael Rånes, förvaltningschef, Ellen Reichard, affärsutvecklingschef och Magnus Jägre, hållbarhetschef. – Den nya…