laddstolpar


Elbilsladdning för Fabeges hyresgäster

Fabege och CaCharge har ingått ett samarbete gällande laddplatser för eldrivna bilar inom Fabeges fastighetsbestånd. Ett antal installationer har genomförts, där den största återfinns i…


Fler Sabo-bolag erbjuder laddstolpar

När Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag frågade sina medlemsföretag om de erbjuder sina hyresgäster laddstolpar för elbilar svarade 31 procent att de gör det. Det är en…


Klimatpris till brf i Borås

I år gick HSB Göta Klimatpris till HSB brf Utsikten i Borås som med hjälp av stöd från Klimatklivet installerat laddstolpar till alla föreningens parkeringsplatser….


Grönare allmännytta

Antalet solceller, laddstolpar för elbilar och tjänstecyklar ökar i de allmännyttiga bostadsföretagens Det visar statistik från bransch- och intresseorganisationen SABO. De senaste åren har andelen…