Bristande kunskap om effekter av miljökrav

Kunskapen om den miljöanpassade upphandlingens effekter ur ett verksamhetsperspektiv är begränsad. Det konstaterar forskarna Carl Dalhammar och Charlotte Leire vid Lunds universitet i en rapport som…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega