Redaktionsrådet

Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Per_Forsling_presentation

Per Forsling, chef förvaltningsstab, Stockholmshem

Christina Gustafsson, forskningsingenjör, KTH

Marcus Gärdebrandt, vd, Property Partner

Christel Hackman, advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Gunilla Högbom, vd, Virtuosen

Gunnar Isaksson, vd, Hestia

Vilhelm Isberg, förvaltningschef, Savills

Anna_Kadefors_presentation

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, KTH

Tobias_Larsson_presentation

Tobias Larsson, chef affärsutveckling, Newsec AM

Rikard_Lindberg_presentation

Rikard Lindberg, vd, Meta

Joakim Lundberg, affärsutvecklingschef, HSB Stockholm

Björn Schenholm, affärsutvecklingschef, Einar Mattsson Förvaltning

Rikard_Silverfur_liten

Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Jon Svensson, vd, AktivBo

Jahn_Wahlbäck_presentation

Jahn Wahlbäck, affärschef, Svefa

Göran Werner, section manager, WSP

Lina Öien, chef enheten för hållbar utveckling, Riksbyggen

Philip Österlund, vd, Aff