Proptech / Nytt om digitalisering & system
Partnertext från Schneider Electric

Ompröva prioriteringarna i era investeringar

Schneider Electric uppmanar till en omprövning av investeringsprioriteringar och kollektiva åtgärder för att påskynda globala insatser mot klimatförändringar.


Partnertext från Schneider Electric

Schneider Electric lanserar ramverk för minskade CO2-utsläpp

Schneider Electric samverkar med World Economic Forum och lanserar ramverk för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och därmed reducera fastigheters miljöpåverkan.


Partnertext från Schneider Electric

Bra inomhusklimat ökar den kognitiva förmågan

Enligt en undersökning som Novus genomförde på uppdrag av Schneider Electric är var sjätte person missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Nu visar en ny forskningsstudie att luftkvaliteten på ett kontor tycks ha en påverkan på människors kognitiva förmåga. Fastighetsägare behöver säkerställa en hälsosam och produktiv inomhusmiljö för sina hyresgäster.


Partnertext från Schneider Electric

Ny undersökning: Ekonomin både driver och hindrar digitaliseringen

Nästan samtliga fastighetsbolag vill att deras fastigheter ska vara uppkopplade i högre grad än idag – och ekonomin är det som driver digitaliseringen. Samtidigt är avsaknad av ekonomiska resurser det största hindret.


Partnertext från Schneider Electric

Energirenovera och inkludera kommersiella fastigheter i den gröna omstarten

Sammantaget har kommersiella fastigheter större potential att minska på koldioxidutsläpp jämfört med bostadshus och dessutom till en lägre kostnad. Det säger Charly Lupart, affärsområdesansvarig på Schneider Electric och uppmanar oss att öka renoveringstakten i alla fastigheter, även de kommersiella, när vi påbörjar Europas gröna omstart efter pandemin.


Partnertext från Schneider Electric

Fastighetsbolag kan flytta sin energiövervakning till molnet

Digitalisering av elektriska anläggningar och HVAC-system har varit det första viktiga steget i att göra byggnader mer hållbara, motståndskraftiga, hypereffektiva och där människan kan vara i fokus.


Partnertext från Schneider Electric

Många arbetsplatser behöver förbättra inneklimatet

Var sjätte person är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Det visar en undersökning om inställningen till inomhusklimatet inom vård och omsorg, utbildning, kontor och butik, som Novus har genomfört på uppdrag av Schneider Electric.


Partnertext från Schneider Electric

Fyra anledningar att digitalisera drift och underhåll

Nära 75 procent av en byggnads livscykelkostnad består av kostnader för drift och underhåll. Argumenten bakom varför fastighetsservicen bör digitaliseras handlar dock inte enbart om att sänka kostnaderna.


Partnertext från Stockholm Exergi

Fasbalansering, analys av elförbrukning och optimering – nyckel till en framtidssäkrad fastighet

Energihanteringen i våra fastigheter behöver anpassas för effektbrist och högre elpriser. Stockholm Exergis EnergyHub är en lösning som innebär ett steg på vägen mot att energi- och effektoptimera en fastighet.


Partnertext från Schneider Electric

Fem tips på energioptimering vid varierad beläggning

För att säkerställa en effektiv drift presenterar Schneider Electric fem tips på hur man kan effektivisera byggnader med låg beläggning.


Partnertext från Schneider Electric

Öka prestanda och komfort med IoT

IoT är grunden till ökat värdeskapande. Genom uppkopplade system som bygger på IoT kan du förenkla och effektivisera arbetet med att optimera en byggnads effektivitet och öka komforten för hyresgäster.


Partnertext från Schneider Electric

Fastighetens ekosystem avgör innovationskraften

Att dra nytta av synergier mellan fastighetens olika tekniska system är nyckeln till att lyckas optimera drift och processer.


Smartare sjukhus med digitala tjänster

Region Skåne har startat ett pilotprojekt som ska undersöka hur en smart fastighet kan bidra till att effektivisera underhåll, lönsamhet, hållbarhet och dess positiva effekter på patienter, besökare och personal.


Partnertext från Schneider Electric

Schneider Electric blir partner till Förvaltarforum

Schneider Electric, ett av världens ledande företag inom digitala lösningar för energihantering och automation, har valt att gå in som partner till Förvaltarforum.


”Så får vi ökad innovationstakt och hållbarhet”

DEBATT

Öppna ekosystem och lösningsstandarder möjliggör en högre innovationstakt och kostnadseffektivitet, skriver Andreas Finnstedt i ett debattinlägg.


Bolagen saknar resurser för fortsatt digitalisering

Åtta av tio fastighetsägare vill koppla upp sina fastigheter ytterligare. Men bristande resurser gör att investeringarna inte blir av. Det visar en ny rapport.


Teknikchef på Vasakronan

Vasakronan har anställt Sandra Jonsson som teknikchef i Stockholm. Sandra är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH. Hon kommer närmast från en tjänst som Operations…


Sisab sparar miljoner med digital övervakning

Genom att koppla upp sina skolor och förskolor, övervaka och styra dem online sparar fastighetsbolaget Sisab 40 miljoner per år.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega