Proptech / Nytt om digitalisering & system

Så gör du en kundmätning

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Del 6 – Förvaltarforum och Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad. Sjätte delen i artikelserien beskriver med hjälp av AktivBo hur man fångar kundens upplevelse och preferenser genom kundmätningar.


Partnertext från Meta

Förvaltarrollen uppgraderad

När ägande, förvaltning, IT och utveckling blev en informationskompetens. Verksamhetens affärsidé, mål och drivkrafter styr behovet av information.


Rätt val för smart digitalisering

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Del 5 – Förvaltarforum och konsultbolaget Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad. Femtee delen handlar om att välja rätt ambitionsnivå för informationen i den digitala tvillingen.


Status på byggnadsverk och basdata

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Del 4 – Förvaltarforum och konsultbolaget Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad. Fjärde delen inleds med frågorna: Hur har det gått med databasen och vad gör den? Har den tvingat förvaltningen att ändra arbetssätt?


Intressentanalys – början till digitaliserad förvaltning

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Del 3 – Förvaltarforum och konsultbolaget Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad. Tredje delen i serien beskriver hur man identifierar nyttoeffekterna.


Hur uppkopplade är era fastigheter?

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Del 2 – Förvaltarforum och konsultbolaget Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur en byggnad blir digital och uppkopplad. Andra delen i artikelserien beskriver projektet och lyfter några inledande frågor.


Experimentbostäder bidrar med hållbar och smart teknik

Vilka möjligheter finns att spara energi och pengar på ventilation genom anpassad styrning? Det är en av många frågor som forskare vid KTH Live-In Lab försöker svara på.


Partnertext från Meta

Alla blir vinnare med datadriven förvaltning

Vad handlar egentligen datadriven förvaltning om? Och vilka är de största fördelarna med att digitalisera? Två specialister på Meta ger dig en snabb orientering i ämnet.


Partnertext från Meta

Behov av stärkt informationshantering

Meta summerar resultatet i sin enkät 2020 som ger en aktuell bild av digitaliseringen av dokument- och ärendehantering i branschen.


Partnertext från Meta

Belöning med processdriven verksamhetsutveckling

I potten ligger möjligheten till avsevärda effektivitetshöjningar, nöjda medarbetare och bestående resultat. Genom att vända på perspektiven för verksamhetsutvecklingen kan belöningen bli helt igenom glimrande för den uthållige och modige.


Partnertext från Meta

När kommer framtiden och hur ser den ut?

Vi lever på randen av en digital tidsålder. Förändringstak-ten upplevs som dramatisk, men hur kommer den att beskrivas av kommande generationer?


Expertens bästa råd för att digitalisera byggnader

Hur får man till en bra digital strategi för sina byggnader? Och vad ska man börja med att digitalisera? Björn Schenholm Ristborg delar med sig av sina bästa råd.


Den tysta byggnaden

EXPERTEN SVARAR

Den fastighetsägare som tar fram verktyg och rutiner för att säkerställa den digitala säkerheten kan erbjuda något som i framtiden kommer vara nödvändigt, skriver Daniel Blom och Jimmy Strandhav från Meta.


Hur detaljerad behöver informationen vara?

EXPERTEN SVARAR

Fler och fler fastighetsförvaltande organisationer implementerar systemstöd för att professionalisera arbetet.  Men vilken detaljeringsgrad krävs på informationen, frågar sig Patrik Larsson och Lars Lidén på Meta.


Förvaltningsintressant information på rätt sätt

EXPERTEN SVARAR

Digitaliseringen går snabbt. Förutom att ha bra och anpassade system och processer krävs även en välsmord organisation som kan hantera den växande informationsmängden, skriver Patrik Larsson och Rikard Lindberg på Meta.


Tips för bättre överlämningar i projekt

KRÖNIKA

När ska förvaltare och projektledare förstå att man tillhör samma familj? Patrik Larsson och Lars Lidén på Meta ger tips för att främja samarbetet.


Varför tas inte interna utvecklingsprojekt på allvar?

EXPERTEN SVARAR

Varför tas inte interna utvecklingsprojekt på samma allvar som externa byggprojekt? Det frågar sig Rikard Lindberg och Jonas Säther på Meta och ger några tips för att höja statusen.


Rätt tillfällen att säkra information

EXPERTEN SVARAR

Vilka är de smartaste sätten att få verksamheten att kvalitetssäkra strategisk information? Rikard Lindberg och Birgitta Eckerwall Brandt på Meta ger tre konkreta tips.


Vägen till det obrutna informationsflödet

KRÖNIKA

Vad är det för nötter som måste knäckas för att åstadkomma det obrutna informationsflödet? Patrik Larsson och Lars Lidén på Meta ger dig vägledning i en krönika.


Fler inför professionellt systemstöd

För fjärde gången har konsultbolaget Meta tagit pulsen på fastighetsbranschen för att se hur informationshanteringen utvecklas.


Norge förebild för statusbedömning

Norska fastighetsorganisationer jobbar med statusbedömningar. Lars Lidén ser fördelar med metoden och vill sprida den i Sverige.


Portalen – all information på ett ställe

KRÖNIKA

Fem tips för att portalen ska bli det där efterlängtade hjälpmedlet, från Anders Löwed och Jan Hedlund på Meta.


Har vi koll på vår förvaltningsinfo?

KRÖNIKA

Rikard Lindberg och Lars Lidén på konsultbolaget Meta beskriver hur vi får koll i fem steg.


Tre skäl att ha bättre koll på dina hus

Bra informationshantering är en överlevnadsfråga. Det underlättar förvaltningen och är ett måste för att möta hyresgästernas och medarbetarnas krav.


Har du en informations- strategi värd namnet?

KRÖNIKA

En verksamhetsstyrd informationsstrategi med tillhörande genomförandeplan är nyckeln till framgång, skriver Rikard Lindberg och Jan Hedlund på konsultbolaget Meta.


”Förväntningarna från kunderna ökar”

Kunderna ska kunna ställa vilken fråga som helst, närsomhelst, i vilken kanal som helst och bli bemött omedelbart i ett behagligt gränssnitt med ett informativt svar eller utförd åtgärd.


Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega