Bolagen med bästa förvaltningen

Hemåt Fastigheter, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Nordvestor Fastigheter stod som vinnare i den nionde upplagan av Branschindex Bostäder och Kontor.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Triglyfen utsågs till Bästa Nyproduktion

På senaste Benchmark Event prisades Svenska Bostäder tillsammans med entreprenören NCC för projektet Triglyfen, i kategorin Bästa Nyproduktion.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Kommunikation och tillgänglighet gav lyft

Med ett kundfokuserat arbetssätt och en kraftansträngning som engagerat hela personalen har Kumla Bostäder ökat serviceindex med 1,2 procentenheter.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Bättre beslutsunderlag genom förstudier

Kristinehamnsbostäder och Stiftelsen Aneby Bostäder använder sig av förstudier inför ny- och ombyggnader för att få nöjdare hyresgäster.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Heimstadens kundresa – mätning och förbättring

Heimstaden arbetar kontinuerligt med att skapa den optimala kundupplevelsen i varje kundkontakt.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Framgångskonceptet Gårdstensmodellen

Med en långsiktig helhetssatsning har Gårdstensbostäder hittat ett arbetssätt som ger resultat och blivit en ledstjärna för områden med likartade utmaningar.

Läs mer

Nytt ramavtal om hyresgästenkäter

Sabo har tecknat ett ramavtal som ger medlemsföretagen lägre pris på enkäter till sina hyresgäster.

Läs mer

Framgångsfaktorer för social hållbarhet

Vilka är framgångsfaktorerna när man jobbar med social hållbarhet? Frågan besvarades av Botkyrkabyggens vd när hon talade på Benchmark Event.

Läs mer

Här är Sveriges bästa hyresvärdar

Sveriges bästa hyresvärdar utsedda av hyresgästerna själva fick på torsdagskvällen ta emot Kundkristaller på Benchmark Event.

Läs mer

Nominerade till årets Kundkristaller

Nu är Kundkristall-nomineringarna klara inför årets Benchmark Event på Berns i Stockholm den 7 februari.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Så kan fler motverka segregation

På fyra orter har experimentverkstäder startats med målet att bryta socialt utanförskap.

Läs mer

Kom och lyssna på branschprofilerna

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Branschens mest spännande profiler vägleder dig på Förvaltarforums seminarium Framtidens Förvaltare. Se vilka du vill träffa!

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Hög kundnöjdhet efter ombyggnad

HSB Stockholm jobbar kontinuerligt för att underlätta ombyggnadsprocessen. I den senaste enkäten gav hyresgästerna i Rinkeby HSB mycket goda betyg. 

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Digital kommunikation för ökad kundnytta

Olofströmshus ska successivt gå över till en helt digital kommunikation med sina hyresgäster och man är på god väg att nå sitt mål.

Läs mer

Hur får du nöjdare hyresgäster?

FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Vad är viktigast att fokusera på i arbetet med att få nöjdare kunder. Och hur prioriterar man rätt? Frida Kullh, konsultchef på AktivBo delar med sig av sina bästa tips på seminariet Framtidens Förvaltare.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Rätt åtgärder och rätt kommunikation

På bara ett år har Wermland Invest ökat kundnöjdheten markant. Resultatet visar på ökade betyg inom samtliga frågeområden.

Läs mer

Vinnare av bästa förvaltningskvalitet

Melin Förvaltnings AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Tidaholms Bostads AB stod som vinnare i den åttonde upplagan av Branschindex Bostäder och Kontor. 

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Så ökar Einar Mattsson tryggheten i Hjulsta

Sedan förvärvet av området för snart tio år sedan har Einar Mattsson jobbat systematiskt och uthålligt med att lyfta Hjulsta som bostadsområde. Ett idogt förbättringsarbete av flera trygghetshöjande åtgärder har gett resultat.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Satsning gav stort lyft i Fittja

I Botkyrkabyggens senaste hyresgästundersökning visar resultatet ett lyft på i stort sett alla frågeområden i bostadsområdet Fittja.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

SFI-material ska sprida kunskap om att bo i hyresrätt

Flera allmännyttiga bolag i Sverige har gått samman och gemensamt tagit fram ett undervisningsmaterial till SFI (Svenska för invandrare).

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Fem snabba tips för nöjdare hyresgäster

Vi får ofta frågan, ”vad är viktigast att tänka på för att få nöjdare hyresgäster”? Martin Gustafsson, projektledare på AktivBo listar fem framgångsfaktorer hos sina kunder.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Svenska och tyska bolag lär av varandra

AktivBo arrangerar studieresor till Sverige för tyska bolag och till Tyskland för svenska. Erfarenhetsutbytet är populärt.

Läs mer

Varför ska bolaget investera i egen fiber?

Mikael Dimadis (bilden) och Björn Schenholm Ristborg berättar om fördelarna med att Einar Mattsson äger sin egen IT-infrastruktur.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Ett arbetssätt som ger resultat

På ett år har Växjöbostäder ökat serviceindex med 1,6 procentenheter. Man har implementerat ett arbetssätt som engagerat hela personalen.

Läs mer

Här är vinnarna av Kundkristallen

Skövdebostäder vann två titlar när de bästa hyresvärdarna korades på AktivBos Benchmark Event. Årets hederskristall gick till Ernst Rosén.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Wallenstam Drive – bilpoolslösning för hyresgästerna

Med Wallenstam Drive får hyresgästerna ytterligare mervärde från sin hyresvärd. I vår lanserar Wallenstam i samarbete med biluthyrarföretaget Avis en ny bilpoolslösning.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Boka tid för felanmälan hos John Mattson

John Mattson har arbetat fram en vinnande arbetsmetod för felanmälan.

Läs mer

Nöjda hyresgäster hos Stenungsundshem

Stenungsundshem får 86,3 procent serviceindex i den senaste Nöjd Kund-mätningen. Bland de 80 svenska bostadsföretag som låter enkätföretaget AktivBo mäta trivsel och nöjdhet placerar sig…

Läs mer

Partnertext från AktivBo

EHB samlar synpunkter inför ombyggnad

EHB undersöker vad hyresgästerna tycker om sitt boende inför en renovering. Resultatet tar de sedan med sig i planeringen.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Bostaden i Umeå satsar på bra kunddialog

Bostaden i Umeå lägger stor vikt vid närhet till kunden och tillgång till service. Med sina 15 700 lägenheter krävs bra kommunikation och rutiner.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Delat ansvar skapar engagemang

Hyresbostäder i Norrköping AB har i området Ljura testat metoden att låta hyresgästerna själva signera att tvättstugan är städad efter avslutat tvättpass. Resultatet blev en ökning av Serviceindex med hela 13,4 procentenheter.  

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Åtgärdsdagar varje månad hos Willhem     

Med hjälp av månadsvisa NKI-dagar väljer Willhem att fokusera på utvalda åtgärder ute i områdena.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Sandvikenhus hyresgäster går i boskola

Sandvikenhus har en uppskattad informationskanal för frågor som berör alla rättigheter och skyldigheter som hyresgäst.

Läs mer

”Vi tycker att Förvaltarforum behövs”

Tillsammans kan vi sätta fokus på förvaltningen. Det säger Jon Svensson, vd på AktivBo, som nyligen blivit branschpartner till Förvaltarforum.

Läs mer

Partnertext från AktivBo

Botkyrkabyggen satsar på belysning för ökad trygghet

Under ett års tid har Botkyrkabyggen förbättrat belysningen i samtliga områden. Det gav resultat. Totalt ökade nöjd kund-index med 3,9 procentenheter på frågan om vad hyresgästerna tycker om belysningen.

Läs mer

Hyresvärdarna med bästa förvaltningen

Anders Bodin Fastigheter, Botrygg AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening stod som vinnare av Branschindex 2017.

Läs mer

Trygghet och snabb respons Melins framgångsfaktorer

Bästa förvaltningskvaliteten för tredje gången.

Läs mer

Sveriges bästa förvaltare

Fastighetsbolagen Botrygg i Linköping och Norrköping, Roslagsbostäder i Norrtälje kommun och Stockholms Kooperativa Bostadsförening är nominerade till utmärkelsen landets bästa fastighetsförvaltare i klassen ”över 2 000…

Läs mer