Din nya kollega utbildas här – rekrytera nu!

Har ni utmaningar att rekrytera rätt kompetens eller behålla kompetent personal?

Genom Newtons fastighetsutbildningar på Yrkeshögskolan kan du testa en kandidat i 10 veckor helt gratis. Se aktuella veckor under våren och hösten 2019. Kontakta partneransvarig på respektive ort.

 

Praktikperioder (Lärande i arbete, LIA) Stockholm, Göteborg och Malmö

Fastighetsförvaltare 10         LIA2              v.14-23          1 april-7 juni

Fastighetsförvaltare 10         LIA3              v.40-49          30 september-6 december

Fastighetsförvaltare 11         LIA1              v.42-51          14 oktober-20 december

 

Praktikperioder (Lärande i arbete, LIA) Göteborg och Malmö

Teknisk förvaltare 1                LIA1              v.40-49          30 september-20 december

Teknisk förvaltare 3                LIA1              v.40-49          30 septemeber-20 december

 

 

Kontaktperson och partneransvarig på Newton

Göteborg          Henrik Stiernstrand henrik@newton.se

Malmö               Jonas Persson Mileklint jonas@newton.se

Stockholm       Terese Karlsson terese.karlsson@newton.se